België

België

Ohme Privacybeleid – België

Privacybeleid van Ohme

1. Uw gegevens veilig bewaren

1.1. We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren en te behandelen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Dit Privacybeleid beschrijft in detail de doeleinden waarvoor we je persoonlijke gegevens verwerken, met wie we deze delen, welke rechten je hebt met betrekking tot deze gegevens en al het andere waarvan we denken dat het belangrijk is voor jou om te weten.

2. Wie beheert de Ohme Website en App?

Wij zijn Ohme Operations Ireland Limited, met maatschappelijke zetel te Unit 74, Penrose Wharf, Penrose Quay, Co. Cork, Cork T23HF51, Republiek Ierland, ingeschreven in het Ierse handelsregister onder nummer 671451 en bekend in det Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0770.775.856, en met telefoonnummer 00 353 21 601 0311 en e-mailadres [email protected].

De website www.ohme-ev.com/be-nl (de Website) en de Ohme mobiele software applicatie (de App) en diensten worden geleverd aan gebruikers in België door Ohme Operations Ireland Limited , in het bijzonder wanneer je een van onze Ohme intelligente EV producten (“Producten”) koopt en geregistreerd en woonachtig bent in België.

In elk geval wordt de relevante Ohme entiteit in deze voorwaarden aangeduid als “Ohme”, “wij”, “ons” of “onze”.

3. Wie beheert mijn persoonlijke gegevens?

3.1. Op basis van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy zijn wij de “(gegevens) beheerder” van alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt voor het leveren van onze Producten en diensten die u hebt gekocht en/of waarop u bent geabonneerd en voor alle andere doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het beslissen hoe (de middelen) en waarom (de doeleinden) uw gegevens worden gebruikt en dat we ervoor moeten zorgen dat er legaal en veilig met uw gegevens wordt omgegaan.

4. Welke gegevens verzamel je en waar vandaan?

4.1. We verzamelen een aantal persoonlijke gegevens rechtstreeks van jou wanneer je je registreert voor een account bij Ohme. De gegevens die we verzamelen om je account aan te maken, omvatten het volgende:

4.1.1. je volledige naam;

4.1.2. E-mailadres.

4.2. Als u eenmaal uw account hebt ingesteld en u ervoor kiest om een van onze Producten te kopen of u te abonneren op onze diensten, kunnen we als volgt aanvullende gegevens verzamelen:

4.2.1. facturerings- en leveringsadres;

4.2.2. transactiegegevens, waaronder gegevens over betalingen die aan en van u zijn gedaan en gegevens over producten en/of diensten die u hebt gekocht en/of waarop u zich hebt geabonneerd via onze website of anderszins;

4.2.3. je Facebook- of Google-profielfoto als je ervoor kiest om je via die methode te verifiëren;

4.2.4. de locatie van je Ohme-kabel wanneer deze is aangesloten;

4.2.5. het Voertuigidentificatienummer (VIN) van de auto die u wilt opladen via onze diensten;

4.2.6. uw inloggegevens voor de auto (indien ondersteund);

4.2.7. je elektriciteitsleverancier en tariefplan;

4.2.8. het administratienummer van je elektriciteitsmeterpunt (MPAN).

4.3. Wij verzamelen persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, of andere gegevens die u verstrekt, wanneer u ervoor kiest om dergelijke gegevens op te nemen in communicatie die u naar ons verstuurt, inclusief via het in-App berichten- en feedbacksysteem in onze App of per e-mail.

4.4. We kunnen ook persoonlijke identificatie- en contactgegevens verzamelen van vertrouwde derden of uit openbaar beschikbare bronnen, onder andere om contact met u op te nemen en om de diensten aan onze klanten en partners te verbeteren.

4.5. Wij verzamelen technische informatie over hoe u onze Website en App en service gebruikt door middel van cookies of andere soortgelijke technologieën. Dit omvat de laadgegevens van je voertuig, IP-adressen en apparaat-id’s. Lees hier onze Cookieskennisgeving.

4.6. Wij kunnen ook gegevens verzamelen over hoe u onze Website en App gebruikt door middel van cookies en andere soortgelijke technologieën. Lees hier onze Cookieskennisgeving.

5. Waarvoor gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?

5.1. Het is belangrijk dat u begrijpt hoe en waarom we de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen, gebruiken. Dit gedeelte beschrijft de verschillende doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke soorten persoonsgegevens we voor elk doel nodig hebben.

5.2. Uw account beheren en u onze producten en diensten aanbieden

5.2.1 Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u verstrekt om uw account in te stellen, te beheren en te beheren, om u aan te melden bij uw account en om u in staat te stellen alle Ohme functies op de App te gebruiken om u te helpen bij het opladen van uw voertuig.

5.2.2. we gebruiken je e-mailadres om af en toe contact met je op te nemen met serviceberichten over Ohme.

5.2.3. We gebruiken je kabellocatie, MPAN, elektriciteitsleverancier en tarief om je laadprofiel te genereren.

5.2.4. Wij gebruiken de informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen of klachten om ons in staat te stellen op deze vragen, klachten of opmerkingen te reageren en ervoor te zorgen dat deze op de juiste manier worden afgehandeld.

5.3. Onze diensten verbeteren

5.3.1. We gebruiken je persoonlijke gegevens om ons te helpen Ohme te controleren, analyseren en verbeteren. Dit helpt ons om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke service bieden.

5.4. Marketing

5.4.1 Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u updates te sturen over nieuwe producten of diensten die wij aanbieden. U kunt ervoor kiezen deze e-mails niet te ontvangen door de instructies in elke e-mail te volgen om u af te melden.

5.4.2. Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw e-mailadres ook om u e-mails te sturen over promoties of kortingen die worden aangeboden.

6. Wat is uw rechtsgrond voor het gebruik van mijn persoonlijke gegevens?

6.1 Volgens de gegevensbeschermingswetgeving moeten wij u de rechtsgrond meedelen waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die wij u hebben meegedeeld. De onderstaande tabel geeft aan wat de rechtsgrond is voor elk van de hierboven beschreven doeleinden.

DoeleindeDe categorieën van verwerkte persoonsgegevensWettelijke basis
het beheren van uw account en u toegang geven tot en gebruik laten maken van de Website, App en Service, inclusief het contact met u opnemen met serviceberichten en het behandelen van vragen, klachten of opmerkingenNaam, gebruikersnaam, e-mailadres, informatie die u deelt in berichten, berichten of klachtenUitvoering van ons contract met u
U voorzien van onze producten en dienstenAdres, Inloggegevens auto, Elektriciteitsleverancier en tariefplan, MPAN, Betalingsgegevens, Locatie kabel, VINUitvoering van ons contract met u
Onze service verbeterenUw account- en profielinformatie plus de technische informatie die we verzamelen over uw apparaat en hoe u de Website, App en Service gebruiktOns rechtmatige belang om onze Website, App en Service te blijven verbeteren en onze gebruikers de best mogelijke en meest effectieve App en Service te bieden
Marketing E-mailadresMet uw toestemming: U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de instructies voor “uitschrijven” in marketing e-mails te volgen of door uw accountinstellingen te wijzigen.
Naleving van wettelijke verplichtingenNaam, gebruikersnaam, e-mailadres, adres, account- en profielgegevensVoldoen aan onze wettelijke verplichtingen volgens de toepasselijke belasting-, boekhoud- en bedrijfswetgeving

7. Met wie deelt u mijn persoonlijke gegevens?

7.1. In sommige omstandigheden moeten we uw persoonlijke gegevens delen met derden. Dit is inclusief wanneer we gebruik maken van externe leveranciers om verschillende diensten voor ons uit te voeren. Externe leveranciers met wie we uw persoonlijke gegevens delen, kunnen zijn:

7.1.1. Bedrijven binnen de Ohme bedrijvengroep om onze diensten te leveren en te verbeteren.

7.1.2. Website en App ontwerpers en ontwikkelaars ten behoeve van het ontwikkelen, hosten, ondersteunen en onderhouden van de Website, App en service;

7.1.3. Aanbieders van de dienst waarop de Website of App wordt gehost. Dit zou slechts af en toe gebeuren en alleen als het strikt noodzakelijk is in geval van nood;

7.1.4. Aanbieder van het in-App berichten- en feedbacksysteem waar we uw e-mailadres en andere informatie die u vrijwillig verstrekt wanneer u een dergelijk systeem gebruikt, delen;

7.1.5. Aanbieders van diensten voor inlogverificatie, waarbij we uw e-mailadres delen ten behoeve van dergelijke inlogverificatie;

7.1.6. Betalingsproviders voor het verwerken van kaarttransacties of abonnementen op onze service; en

7.1.7. Energieleveranciers, energienetwerkbedrijven, energiesysteembeheerders, energiedienstenbedrijven en aanverwante partijen om het laden te onderzoeken, te beheren en aan te passen op basis van de omstandigheden van het elektriciteitssysteem en om te werken in coördinatie met de vraag op het net.

7.2. We zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden in de volgende omstandigheden:

7.2.1. wanneer u ons specifiek toestemming hebt gegeven om uw gegevens met een bepaalde derde partij te delen;

7.2.2. wanneer wij daartoe wettelijk verplicht of toegestaan zijn of om onze rechten of de rechten van derden te beschermen of af te dwingen; en

7.2.3. als ons bedrijf of een deel ervan wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval we uw persoonsgegevens moeten delen met die derde partij (inclusief zijn juridische en andere adviseurs).

7.3. Ohme slaat al je gegevens op binnen het Verenigd Koninkrijk (“VK”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”).

7.4. Sommige van deze externe derden en groepsmaatschappijen zijn echter gevestigd buiten de EER, waar mogelijk een lager niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt dan in België of het Verenigd Koninkrijk, dat niet wordt beschouwd als gelijkwaardig aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal dus een overdracht van gegevens buiten de EER inhouden]. We zullen ervoor zorgen dat, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer we uw persoonsgegevens aan dergelijke derden doorgeven.

7.5. Wanneer we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

7.5.1. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen die een passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie Europese Commissie: Adequaatheidsbesluiten.

7.5.2. Wanneer we gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen we gebruik maken van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonlijke gegevens dezelfde bescherming geven als in Europa. Voor meer details, zie Europese Commissie: STANDAARDCONTRACTBEPALINGEN

7.5.3. Wanneer we providers gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van de EU-VS. Data Privacy Framework dat vereist dat ze vergelijkbare bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Voor meer informatie, zie Europese Commissie: EU-U.S. Kader voor gegevensprivacy. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens buiten de EER.

8. Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke gegevens?

8.1. We bewaren al uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven). Alleen als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of als dit nodig is om mogelijk onze belangen te verdedigen voor de rechtbank (bijv. in geval van een geschil), zullen we persoonsgegevens langer bewaren. 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang uw account geopend blijft.

8.2. Als uw account gedurende een jaar inactief is, behouden wij ons het recht voor om uw account te sluiten en uw persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met het bovenstaande gedeelte.

8.3. Het is mogelijk dat we uw gegevens moeten bewaren nadat uw account is afgesloten voor beperkte doeleinden, bijvoorbeeld als we uw gegevens nodig hebben om te reageren op klachten of claims die u indient. Als dit het geval is, bewaren we de gegevens alleen zo lang als nodig is om deze doeleinden te vervullen.

8.4. Meer informatie over het bewaren van gegevens die via cookies zijn verzameld, vindt u hier in onze cookieverklaring.

9. Welke rechten heb ik?

9.1. U hebt een aantal rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen, worden in dit gedeelte beschreven. Het kan zijn dat we u om bewijs van uw identiteit moeten vragen voordat we kunnen reageren op een verzoek om een van de rechten in dit gedeelte uit te oefenen en het kan zijn dat we u om meer informatie moeten vragen, bijvoorbeeld om ons te helpen de persoonsgegevens te vinden waarop uw verzoek betrekking heeft.

9.2. We zullen zo snel mogelijk reageren op verzoeken om uw rechten uit te oefenen en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek en eventuele benodigde identiteitsbewijzen of aanvullende informatie. Als uw verzoek bijzonder moeilijk of ingewikkeld is, of als u een groot aantal verzoeken hebt ingediend, kan het tot drie maanden duren voordat we reageren. Als dit het geval is, laten we je dit zo snel mogelijk weten en leggen we uit waarom het langer duurt om te reageren.

9.3. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

9.4. Recht op toegang tot uw informatie

9.4.1. U hebt het recht om ons om meer informatie te vragen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken en om u een kopie te sturen van alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren (behoudens enkele uitzonderingen).

9.5. Een recht op overdraagbaarheid van een elektronische kopie van uw informatie

9.5.1. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons ook vragen om u de verplichte accountgegevens die wij over u bewaren in een gangbaar elektronisch formaat toe te sturen, of om ons te vragen die gegevens aan een derde over te dragen als u dat wilt en als het technisch haalbaar is voor ons om dat te doen.

9.6. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons

9.6.1. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die wij verwerken wanneer wij ons baseren op legitieme belangen als rechtsgrondslag voor onze verwerking. Dit omvat niet-verplichte account- en profielgegevens, andere persoonlijke gegevens die u uploadt in berichten, commentaren en berichten, en de technische informatie die we verzamelen om de Website te analyseren en te verbeteren.

9.6.2. Als we dwingende legitieme redenen hebben om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunnen we dit blijven doen. Anders zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

9.7. Een recht om ons te vragen u geen marketing aan te bieden

9.7.1. U kunt ons vragen u geen direct marketing te sturen. U kunt dit doen door de instructies voor “uitschrijven” in marketing e-mails te volgen of door uw accountinstellingen te wijzigen, of door contact met ons op te nemen via bovenstaande gegevens.

9.8. Recht op correctie van onjuiste gegevens

9.8.1. U hebt het recht om ons te vragen onjuiste gegevens die wij over u bewaren te corrigeren. Als we ervan overtuigd zijn dat de nieuwe gegevens die u hebt verstrekt juist zijn, zullen we uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk corrigeren.

9.8.2. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bijwerken via je accountinstellingen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date zijn.

9.9. Het recht om uw gegevens te laten wissen

9.9.1. U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te verwijderen, bijvoorbeeld als we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

9.9.2. In deze omstandigheden verwijderen we de persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld.

9.10. Het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken

9.10.1. U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, bijvoorbeeld als u denkt dat de persoonlijke gegevens onjuist zijn en we de juistheid ervan moeten controleren, of als we de gegevens niet langer nodig hebben maar u wilt dat we ze bewaren zodat u uw eigen wettelijke rechten kunt uitoefenen.

9.10.2. Het beperken van uw persoonlijke gegevens betekent dat we uw persoonlijke gegevens alleen opslaan en er geen verdere verwerking op uitvoeren, tenzij u toestemming geeft of we de gegevens moeten verwerken om een rechtsvordering uit te oefenen of om een derde partij of het publiek te beschermen.

9.11. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

9.11.1. Wanneer u niet tevreden bent met een antwoord van ons, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Ierse commissaris voor gegevensbescherming of bij uw lokale toezichthoudende autoriteit (voor België: de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming).

10. Cookies

10.1.     Wij gebruiken Cookies op onze Website en App. Sommige hiervan zijn essentieel om de Website of App te laten werken, andere dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden. Zie voor meer informatie onze Cookieskennisgeving.

11. Hoe kan ik contact met u opnemen?

11.1. Als u vragen of zorgen hebt over dit Privacybeleid en/of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

11.2. E-mailadres: indien woonachtig in België, [email protected]

11.3. Adres voor Ohme Operations Ireland Limited: Unit 74 Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork, Ierland

12. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

12.1. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt.

12.2. In België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, die bereikbaar is via de volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burgerh.

13.Wat als dit beleid verandert?

13.1. We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid en onze Cookies Notice en zullen u op de hoogte stellen als de Ohme groepsmaatschappij die de Website en/of App exploiteert en/of goederen en diensten aanbiedt, verandert. Alle wijzigingen die we aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd. Bezoek deze pagina’s dus regelmatig als je op de hoogte wilt blijven van de wijzigingen die we hebben doorgevoerd. We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook vragen u een kopie van de meest recente versie van dit Privacybeleid te sturen.

Last updated: 2 November 2023