België

België

België Ohme Mobiele Applicatie Gebruikersvoorwaarden

BELANGRIJKE OPMERKING:

LEES DEZE VOORWAARDEN (“Voorwaarden”) ZORGVULDIG ALS DEZE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DEZE MOBIELE TOEPASSING.

DOOR EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN OP DE MOBIELE APPLICATIE BEVESTIGT U DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE VOORWAARDEN BINDEND VOOR U ZIJN.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, VERLENEN WIJ U GEEN RECHT OM DE APP OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN. DEZE VOORWAARDEN MOETEN WORDEN GELEZEN NAAST DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONZE WEBSITE EN ONS PRIVACYBELEID EN COOKIESBELEID.

We raden u aan een kopie van deze Voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

Vereisten voor besturingssysteem. De App vereist een apparaat met een minimaal besturingssysteem van Android 8.0 voor App v.1.30.0 en hoger (Android 6.0 voor eerdere versies van de App) op Android apparaten en iOS 16.0 voor App v.1.29.0 en hoger (iOS 14.0 voor eerdere versies van de App) op Apple apparaten.

Let bij het lezen van deze Voorwaarden vooral op het volgende:

  • Beperkingen op het gebruik van de App;
  • Wijzigingen in deze Voorwaarden;
  • Onze verantwoordelijkheid tegenover u; en
  • Beëindiging.

1. Wie we zijn en wat deze overeenkomst doet

1.1. Het recht om deze app te gebruiken wordt u verleend door Ohme Operations Ireland Limited, met maatschappelijke zetel te 74, Penrose Wharf, Penrose Quay, Co. Cork, Cork T23HF51, Republiek Ierland, geregistreerd in het Ierse handelsregister onder nummer 671451 en bekend in deBelgische Kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0770.775.856, en met telefoonnummer 00 353 21 601 0311 en e-mailadres [email protected].

In elk geval wordt de relevante Ohme entiteit in deze voorwaarden aangeduid als “Ohme”, “wij”, “ons” of “onze”.

1.2. We geven u een gebruikslicentie:

1.2.1. de Ohme mobiele applicatie software (mobiele software applicatie ‘Ohme – Intelligente EV-lader’) en integraties met apparaten zoals de Ohme Alexa Skill (samen aangeduid als de “App”), de gegevens geleverd met de software of apparaat integraties inclusief de App en alle updates of aanvullingen daarop in lijn met deze Voorwaarden; en

1.2.2. de service waarmee u verbinding maakt via de App en de content die wij u via de App leveren (“Service”), zoals toegestaan in deze Voorwaarden. 

1.3 Als u uw account koppelt aan ons vlootplatform, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid en erkent u dat aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn. 

2. Privacy

We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen door uw gebruik van de App en de Services alleen op de manieren zoals beschreven in ons Privacybeleid.

3. Aanverwante voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de App en de Service

3.1. Naast deze Voorwaarden zijn de Website Voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de App en Service.

3.2. Afhankelijk van de versie van de App die u heeft gedownload, kunnen de manieren waarop u de App kunt gebruiken ook onderhevig zijn aan de regels en het beleid van Apple, Google, Amazon of andere providers (“Appstore Regels en Beleid”). Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de Regels en het Beleid van de Appstore, dan hebben deze Voorwaarden voorrang.

4. Wijzigingen in deze voorwaarden

Het is mogelijk dat we deze Voorwaarden van tijd tot tijd moeten wijzigen. Alle wijzigingen die we aanbrengen, worden op deze pagina gepubliceerd. Wij kunnen u ook op de hoogte stellen van een wijziging door u een bericht te sturen met details over de wijziging of door u op de hoogte te stellen van een wijziging wanneer u de App de volgende keer opstart.

5. Hoe we met u communiceren

Als we contact met je moeten opnemen, doen we dat via e-mail, met behulp van de contactgegevens die je aan ons hebt verstrekt, of via een in-App bericht.

6. Hoe u de App kunt gebruiken

In ruil voor uw akkoord met deze Voorwaarden mag u:

6.1. een kopie van de App downloaden of streamen op uw apparaat en de App en de Service uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden op dergelijke apparaten bekijken, gebruiken en weergeven; en

6.2. elke gratis aanvullende softwarecode of update van de App ontvangen en gebruiken die “patches” en correcties van fouten bevat zoals wij die aan u kunnen verstrekken.

7. Update van de App en wijzigingen in de Service

7.1. Van tijd tot tijd kunnen we de App automatisch bijwerken en de Service wijzigen om de prestaties te verbeteren, de functionaliteit te verbeteren, wijzigingen in het besturingssysteem weer te geven of beveiligingsproblemen aan te pakken. We kunnen u ook vragen om de App om deze redenen bij te werken.

7.2. Als u ervoor kiest om dergelijke updates niet te installeren of als u zich afmeldt voor automatische updates kunt u mogelijk de App en de Services niet blijven gebruiken.

7.3. De App werkt met de huidige of vorige versie van het besturingssysteem (zoals dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt), mits het voldoet aan de minimale vereisten voor het besturingssysteem zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en rekening houdend met een vertraging voor ons om de App bij te werken naar de huidige versie van het besturingssysteem.

7.4. Updates voor de App of wijzigingen aan de Service of, sommige of alle functies van dergelijke updates of wijzigingen, zijn mogelijk niet beschikbaar voor, of compatibel met, sommige of alle Ohme Producten die verkocht of geïnstalleerd zijn vóór de release datum van dergelijke updates of wijzigingen.

8. We zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van derden waarnaar we verwijzen

8.1. De App of Service kan links bevatten naar andere onafhankelijke websites die niet door ons worden geleverd. Dergelijke onafhankelijke sites vallen niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben hun inhoud of hun privacybeleid (indien van toepassing) niet gecontroleerd en goedgekeurd. U moet zelf onafhankelijk beoordelen of u dergelijke onafhankelijke sites wilt gebruiken, inclusief het kopen van producten of diensten die door hen worden aangeboden. 

8.2. De service is afhankelijk van onafhankelijke derden voor het leveren van gegevens die niet door ons worden gecontroleerd of geverifieerd, inclusief informatie met betrekking tot tarieven en de koolstofintensiteit op het elektriciteitsnet. Dergelijke onafhankelijke gegevensleveranciers staan niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben hun inhoud of gegevens niet gecontroleerd en goedgekeurd.

8.3. De App en/of Dienst is geïntegreerd met toepassingen en diensten van derden (“Toepassingen van Derden”). Deze toepassingen van derden kunnen hun eigen voorwaarden en privacybeleid hebben. Door de App te downloaden en een account aan te maken gaat u ermee akkoord dat deze voorwaarden en het privacybeleid op u van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag, de functies of de inhoud van toepassingen van derden en wij garanderen niet dat toepassingen van derden compatibel blijven met de App. Wij bieden u toegang tot de algemene voorwaarden en het Privacybeleid voor Toepassingen van derden, indien relevant.

8.4. We kunnen gebruik maken van UXCam, een analytische oplossing. UXCam kan opnemen: Bezochte schermen, interactiepatronen (zoals schermacties, gebaren: tikken, scrollen) en details van het apparaat (type, versie, model, besturingssysteem). We gebruiken de door UXCam verzamelde informatie om onze App, Producten en Diensten te verbeteren. UXCam verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie en volgt uw surfgedrag niet tussen apps. Zie voor meer informatie onze Cookieskennisgeving en het  UXCam Privacybeleid voor informatie verzameld door de UXCam-service.

9. Beperkingen op het gebruik van de App

Je moet:

9.1. onmiddellijk alle gebruik van de App te staken (en de App te verwijderen) wanneer u niet langer de persoon bent die verantwoordelijk is voor het ontvangen van (of recht heeft op het ontvangen van) de Service. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je niet langer de eigenaar of rechtmatige gebruiker bent van het Ohme product waaraan de App is gekoppeld, inclusief maar niet beperkt tot gevallen waarin je niet verantwoordelijk bent voor de betaling van alle kosten in verband met het gebruik van het Ohme product of geen toestemming hebt van de persoon die verantwoordelijk is;

9.2. de App niet gebruiken of misbruiken om te voorkomen dat iemand anders toegang krijgt tot het Ohme product waarmee de App is verbonden (wanneer die andere persoon het juiste recht heeft om de Service te ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot wanneer zij verantwoordelijk zijn voor de betaling van alle kosten in verband met het gebruik van het Ohme product);

9.3. de App of Services niet kopiëren, behalve als onderdeel van het normale gebruik van de App of wanneer dit nodig is voor back-up of operationele beveiliging;

9.4. de App of de Services of een deel daarvan niet vertalen, samenvoegen, aanpassen, variëren, wijzigen of modificeren, en niet toestaan dat de App of de Services of een deel daarvan wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere programma’s, behalve voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de App en de Services op apparaten zoals toegestaan in deze voorwaarden;

9.5. de App of enige Dienst niet gebruiken op een onwettige manier, voor enig onwettig doel of op enige wijze die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, of frauduleus of kwaadwillig handelen, bijvoorbeeld door het hacken of invoegen van kwaadaardige code, zoals virussen, of schadelijke gegevens, in de App, enige Dienst of enig besturingssysteem; wij staan ook geen pogingen toe om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de App of enige Dienst, de server waarop deze zijn opgeslagen of enige server, computer, database verbonden met de App of enige Dienst of de koppeling van de App of enige Dienst via een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval. Iedereen die betrokken is bij dergelijke activiteiten zal worden beperkt in het gebruik van de App of enige Dienst en loopt het risico een strafbaar feit te hebben gepleegd onder artikel 550bis of 550ter van het Belgische Wetboek van Strafrecht. Als we ons bewust worden van dergelijke activiteiten, kunnen we dit melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en de identiteit van de betrokkenen bekendmaken.

9.6. geen inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden met betrekking tot uw gebruik van de App of enige Dienst ;

9.7. geen materiaal te verzenden dat lasterlijk, beledigend of anderszins verwerpelijk is met betrekking tot uw gebruik van de App of enige Dienst;

9.8. de App of enige Dienst niet gebruiken op een manier die onze systemen of beveiliging zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of in gevaar brengen of andere gebruikers hinderen; en

9.9. geen informatie of gegevens verzamelen of oogsten van een Service of onze systemen of proberen transmissies te ontcijferen van of naar de servers waarop een Service draait.

10. “Intellectuele-eigendomsrechten”

Alle intellectuele eigendomsrechten in de App en de Service over de hele wereld behoren ons (of onze licentiegevers) toe en u krijgt een beperkt en begrensd recht om de App en de Service op niet-exclusieve basis gratis te gebruiken. Intellectuele eigendomsrechten omvatten alle informatie, gegevens, auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, domeinnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet gedeponeerd. Wij zijn eigenaar van en hebben de rechten op het gebruik van alle gegevens of informatie die wordt gegenereerd tijdens of in verband met uw gebruik van de App en de Service. U hebt geen andere intellectuele eigendomsrechten in of op de App of de Services dan het recht om deze te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

11. Onze verantwoordelijkheid tegenover u

11.1. Als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd direct schade toebrengt aan een apparaat waarop het is geïnstalleerd, zullen wij de schade repareren of u een vergoeding betalen voor een dergelijk apparaat. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enig ander economisch verlies of voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt opgevolgd of niet hebt voldaan aan de door ons geadviseerde minimale systeemvereisten.

11.2. De App is alleen voor huishoudelijk en privégebruik. Als u de App gebruikt voor commerciële, zakelijke of doorverkoopdoeleinden zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

11.3. Wij zijn niet in overtreding van deze Voorwaarden, noch aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering, of het niet nakomen, van een van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden indien een dergelijke vertraging of het niet nakomen het gevolg is van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken buiten onze redelijke controle.

11.4. We zullen de App met redelijke zorg en vakmanschap leveren. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid of geldigheid van enige inhoud op de App. Wij garanderen niet dat de App of Service altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal werken.

11.5. We kunnen de beschikbaarheid van de App of een deel daarvan opschorten, intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We proberen je binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking.

11.6. We kunnen je toegang tot de App opschorten, intrekken, beperken of beëindigen of je App loskoppelen van het Ohme product waarmee het verbonden is als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat je niet langer de eigenaar of rechtmatige gebruiker bent van het Ohme product waarmee de App verbonden is. In dergelijke omstandigheden kunnen we iemand anders toestaan om verbinding te maken met het Ohme product via de App.

11.7. De App en Service is alleen gericht op gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en andere landen waarin Ohme actief is en de App en Service van tijd tot tijd beschikbaar stelt voor gebruik door gebruikers. Wij verklaren niet dat content die beschikbaar is op of via de App geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

12. Beëindiging.

12.1. Wij kunnen uw account en het recht om de App of Service te gebruiken met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst opschorten of beëindigen als u deze Voorwaarden schendt of illegale activiteiten uitvoert.

12.2. U kunt uw gebruik van de App te allen tijde beëindigen door deze van uw apparaat te verwijderen of door uw account te verwijderen.

12.3. Bij beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook, komen alle rechten die op grond van deze Voorwaarden aan u zijn verleend onmiddellijk te vervallen en moet u het gebruik van de App onmiddellijk staken.

13. U mag de App niet aan iemand anders overdragen

Wij geven u persoonlijk het recht om de App en de Service te gebruiken zoals uiteengezet in deze Voorwaarden. U mag de App of de Service om geen enkele reden aan iemand anders overdragen. Als u een apparaat verkoopt waarop de App is geïnstalleerd, moet u de App daarvan verwijderen.

14. Ondersteuning voor de App en contact met ons opnemen

14.1. Als u meer wilt weten over de App of de Service of als u problemen ondervindt bij het gebruik ervan, neem dan contact met ons op via de App support en feedback sectie.

14.2. Als u denkt dat de App of de Services defect zijn of als u om een andere reden contact met ons wilt opnemen, neem dan contact met ons op via de App of stuur een e-mail naar onze klantenservice op [email protected].

15. Geen rechten voor derden

15.1 Deze Voorwaarden zijn tussen u en ons. Niemand anders heeft rechten onder deze Voorwaarden om een van de voorwaarden af te dwingen. Geen van ons heeft de toestemming van een andere persoon nodig om het contract te beëindigen of deze voorwaarden te wijzigen.

15.2 Ohme Operations Ireland Limited mag haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere groepsmaatschappij op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen negatieve invloed heeft op uw rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst. Wij zullen u per e-mail of op andere wijze op de hoogte stellen wanneer een overdracht krachtens dit artikel 15.2 plaatsvindt.

16. Toepasselijk recht en jurisdictie.

16.1. Door de App te downloaden, te registreren of te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

16.2. Wanneer je een overeenkomst hebt met Ohme Operations Ireland Limited, worden deze Voorwaarden beheerst door Iers recht en ga je ermee akkoord je te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Republiek Ierland, onverminderd de regels van internationaal privaatrecht en de toepasselijke verplichte consumentenbeschermingswetgeving in het land waar je woont.

Laatste update: 2 November 2023